Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 360
Skateboardbaner, parkourredskaber og frit tilgængelige multisportudstyr skal projekteres i overensstemmelse med:
 
1) DS/EN 14974 + A l Sportsudstyr - Faciliteter for brugere af rullesportsudstyr (f.eks. inlinere, rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
 
2) DS/EN 16899 Sport- og fritidsudstyr - Parkourredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
 
3) DS/EN 15312 + Al Frit tilgængeligt multisportsudstyr - Krav, herunder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
§ 361
Oppustelige legeredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 14960-1 Oppustelige legeredskaber - Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
 
   Stk. 2. Oppustelige hoppepuder skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 14960-2 Oppustelige legeredskaber - Del 2: Yderligere sikkerhedskrav til oppustelige hoppepuder beregnet til permanent installation.
§ 362

Kunstige klatrevægge skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:

  1. DS/EN 12572-1 Kunstige klatrevægge - Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for kunstige klatrevægge med sikringspunkter.
  2. DS/EN 12572-2 Kunstige klatrevægge - Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til boulderstrukturer.
  3. DS/EN 12572-3 Kunstige klatrevægge - Del 3: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klatregreb.

§ 363
Udendørs motionsredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS/EN 16630 Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.
§ 364
Motionsredskaber, der også anvendes som legepladsredskaber, skal projekteres, redskabet og underlaget er egnede til den faktiske anvendelse.
§ 365

For legepladsredskaber og –underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af § 359 til § 363, skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358.