Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 350
Projektering og udførelse af fundamenter skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med DS/EN 1997- 1 Geoteknik, Generelle regler med DS/EN 1997-1 DK NA.