Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Fold alle ud

For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer i Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer, bilag 12, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.

I sluterklæringen skal den certificerede redegøre for fravigelser, jf. § 506, stk. 3 og for hvordan sikkerhedsniveauet er sikret opfyldt.