Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser
 
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
 
 Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed
Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
 
 1
Nej  Ja  Ja  Ingen begrænsning 
 2
Nej  Nej  Ja  Højst 50 
 3 Nej  Nej  Ja  Ingen begrænsning 
 4 Ja  Ja  Ja Ingen begrænsning 
 5 Ja  Nej Ja Ingen begrænsning 
 6 Ja/Nej  Nej  Nej Ingen begrænsningAnvendelseskategori

Anvendelseskategori

 Risikoklasse
 Bygningsafsnit i anvendelses-kategori   Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
og Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m2 gulvareal

 

 4  
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2
 
 2  1  
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 mover terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m2 gulvareal
 
 4
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 mover terræn og højst 1 etage under terræn
    
 2,5,6   Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 
 3                Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
og
 
Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000
 3  1 og 4
 
Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 mover terræn og højst 1 etage under terræn
 2 og 5
 
Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 mover terræn og højst 1 etage under terræn
   
 3  Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 mover terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet
 
eller
 
Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet
 6   Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn 
 4  1 til 6
 Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præaccepterede løsninger  Komparativ analyse  Brandteknisk dimensionering 
X     1a) 
X
    2 
X
   
1-3  X
X
Xb) 
1-4  X
X
X
4c) 
a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende. Hvis et bygningsafsnit helt eller delvist henføres til anvendelseskategori 4, skal bygningsafsnittet have et etageareal, der er mindre end 600 m2 og være brandmæssigt fritliggende fra ejendommens øvrige bebyggelse, dog undtaget sekundære bygninger, der er undtaget for indplacering i brandklasse, jf. stk. 2. Der kan opføres flere bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4 på en ejendom, hvis hvert bygningsafsnit er brandmæssigt fritliggende, og har et etageareal, der er mindre end 600 m2 . Til eksisterende byggeri med bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, kan der opføres tilbygninger uanset om bygningsafsnittet
er brandmæssigt fritliggende, såfremt tilbygningen er brandmæssigt fritliggende i forhold til ejendommens øvrige bygningsafsnit.
b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygtningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumenfationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.