Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
 Risikoklasse
 Bygningsafsnit i anvendelses-kategori   Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
og Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m2 gulvareal

 

 4  
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn hvis etagearealet ikke overstiger 150 m2
 
 2  1  
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 mover terræn og højst 1 etage under terræn
 
eller
 
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m2 gulvareal
 
 4
Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 mover terræn og højst 1 etage under terræn
    
 2,5,6   Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn 
 3                Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
 
og
 
Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000
 3  1 og 4
 
Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 mover terræn og højst 1 etage under terræn
 2 og 5
 
Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 mover terræn og højst 1 etage under terræn
   
 3  Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 mover terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet
 
eller
 
Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet
 6   Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn 
 4  1 til 6
 Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3