Dokumentationen skal omfatte tilstrækkelige dele af projektet til, at certificeringsorganet kan bedømme virket.

Dokumentationen afhængig af byggeriets udformningen skal som minimum omfatte:

• Start- og sluterklæring med beskrivelse af virket.

• Dokumentation for indplacering i brandklasse.

• Brandteknisk dokumentation omfattende mindst:

  • Brandstrategirapport.

• Rapport om brandteknisk dimensionering.

• Brandplaner.

• Brandteknisk dokumentation omfattende

• Funktionsbeskrivelse.

• Brandteknisk kontrolplan.

• Brandteknisk kontrolrapport.

Certificeringsorganet kan udbede sig yderligere dokumentation for projektet, hvor dette vurderes nødvendigt for bedømmelsen af virket.