Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Dokumentationen skal omfatte tilstrækkelige dele af projektet til, at certificeringsorganet kan bedømme virket.

Dokumentationen afhængig af byggeriets udformningen skal som minimum omfatte:

• Start- og sluterklæring med beskrivelse af virket.

• Dokumentation for indplacering i brandklasse.

• Brandteknisk dokumentation omfattende mindst:

  • Brandstrategirapport.

• Rapport om brandteknisk dimensionering.

• Brandplaner.

• Brandteknisk dokumentation omfattende

• Funktionsbeskrivelse.

• Brandteknisk kontrolplan.

• Brandteknisk kontrolrapport.

Certificeringsorganet kan udbede sig yderligere dokumentation for projektet, hvor dette vurderes nødvendigt for bedømmelsen af virket.