Dokumentationen skal omfatte tilstrækkelige dele af projektet til, at certificeringsorganet kan bedømme virket.

Dokumentationen skal som minimum omfatte:

• Start- og sluterklæring med beskrivelse af virket.
• Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse.
• Konstruktionsdokumentation ifølge SBi-anvisning 271, herunder:

A1. Konstruktionsgrundlag.
A2.1. Statiske beregninger – bygværk.
A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, i det omfang den certificerede har foretaget projekteringen eller kontrollen.
A3.1. Konstruktionstegninger og modeller – bygværk, i det omfang den certificerede har foretaget projekteringen eller kontrollen.

• Projektdokumentation ifølge SBi-anvisning 271, herunder

B1. Statisk projektredegørelse.
B2. Statisk kontrolplan.
B3. Statisk kontrolrapport.

Certificeringsorganet kan udbede sig yderligere dokumentation for projektet, hvor dette vurderes nødvendigt for bedømmelsen af virket.