Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Dokumentationen skal omfatte tilstrækkelige dele af projektet til, at certificeringsorganet kan bedømme virket.

Dokumentationen skal som minimum omfatte:

• Start- og sluterklæring med beskrivelse af virket.
• Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse.
• Konstruktionsdokumentation ifølge SBi-anvisning 271, herunder:

A1. Konstruktionsgrundlag.
A2.1. Statiske beregninger – bygværk.
A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, i det omfang den certificerede har foretaget projekteringen eller kontrollen.
A3.1. Konstruktionstegninger og modeller – bygværk, i det omfang den certificerede har foretaget projekteringen eller kontrollen.

• Projektdokumentation ifølge SBi-anvisning 271, herunder

B1. Statisk projektredegørelse.
B2. Statisk kontrolplan.
B3. Statisk kontrolrapport.

Certificeringsorganet kan udbede sig yderligere dokumentation for projektet, hvor dette vurderes nødvendigt for bedømmelsen af virket.