Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

En certificeret statiker og brandrådgiver skal løbende opretholde de kvalifikationer og kompetencer som personen er certificeret til, jf. §§ 17 og 24. Dette indebærer, at den certificerede skal søge relevant viden evt. i form af efteruddannelse med henblik på at sikre, at vedkommende i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for:

• bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed jf. BR18 kapitel 15, 28, 30, 32 og 33 med tilhørende bilag, vejledninger og standarder gældende for den certificerede statiker, og
• brandforhold, jf. bygningsreglementet kapitel 5, 29, 30, 32 og 34 med tilhørende bilag, vejledninger og standarder gældende for den certificerede brandrådgiver

Relevant efteruddannelse kan fx være nødvendig, hvor der sker ændringer af bygningsreglementet med tilhørende bilag, standarder og vejledninger, der har indflydelse på den certificeredes virke, eller hvor der sker væsentlige ændringer i de metoder, der anvendes ved eftervisning af krav til bærende konstruktioner jf. BR18 kapitel 15 eller brandforhold jf. BR18, kapitel 5.

Certificeringsorganet kan ifølge § 30 udbede sig dokumentation for, at den certificerede opretholder sine kvalifikationer og kompetencer. Se mere under afsnit 7.2.