Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Personer, der har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland1, har mulighed for at opnå certificering som statiker eller brandrådgiver, såfremt der ikke er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves efter certificeringsbekendtgørelsen. Se afsnit 4 og afsnit 5 for krav til ansøgerens kvalifikationer og kompetencer inden for henholdsvis statik og brand.

Certificeringsbekendtgørelsen supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ DK  Dansk lovgivning: Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 
 Formål

Loven regulerer personers adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark.

 Link  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176805

Erhvervsmæssige kvalifikationer er defineret i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer og dækker over kvalifikationer, som er attesteret ved et uddannelsesbevis, et kursusbevis og/eller erfaring2.


1 Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andre lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, jf. lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, § 2, nr. 2.


2 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, § 2, nr. 4.