Certificeringsorganet skal have procedurer for certificering af personer, der har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, så personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, der lever op til de krav, der følger af bekendtgørelsen, på lige fod med ansøgere, der har opnået sine kvalifikationer i Danmark, får mulighed for at blive certificeret som statiker eller brandrådgiver.

Uddannelser ved udenlandske akkrediterede uddannelsesinstitutioner behandles på samme måde som uddannelser ved danske uddannelsesinstitutioner, såfremt disse kan dokumentere at følge samme eller tilsvarende kriterier for akkreditering.