Bedømmelse af kompetencer for ansøgere til tredjepartskontrol af brandforhold, der ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, følger samme metode som angivet for bedømmelse af kompetencer for brandklasse 3 og 4. Der henvises til afsnit 5.2.5.