Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

For at kunne blive certificeret som brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøgeren dokumentere at have de kvalifikationer og kompetencer, som følger af § 21.

En brandrådgiver, der certificeres til at kunne udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 4, jf. § 18, stk. 2, nr. 3, skal på den baggrund kunne:

• Indplacere byggeri i brandklasser, jf. BR18, kapitel 27.
• Eftervise, at et byggeri opfylder kravene til brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.
• Udarbejde brandteknisk dokumentation for byggeriet, jf. BR18, kapitel 1 og 29.
• Foretage kontrol af, at brandforholdene opfylder kravene i BR18, kapitel 5, og foretage kontrol af den brandtekniske dokumentation, som det fremgår af BR18, kapitel 30.
• Virke i overensstemmelse med BR18, kapitel 32 og 34.