For at kunne blive certificeret som brandrådgiver til bygninger i brandklasse 3 og 4 skal ansøgeren dokumentere at have de kvalifikationer og kompetencer, som følger af § 20.

En brandrådgiver, der certificeres til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, jf. § 18, stk. 2, nr. 2, skal på den baggrund kunne:

• Indplacere byggeri i brandklasser, jf. BR18, kapitel 27.

• Eftervise, at et byggeri opfylder kravene til brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.

• Udarbejde brandteknisk dokumentation for byggeriet, jf. BR18, kapitel 1 og 29.

• Foretage kontrol af, at brandforholdene opfylder kravene i BR18, kapitel 5, og foretage kontrol af den brandtekniske dokumentation, som det fremgår af BR18, kapitel 30.

• Virke i overensstemmelse med BR18, kapitel 32 og 34.