Da bedømmelse af ansøgers kompetencer kan ske via en prøve, forudsættes det ikke, at der foreligger særlig dokumentation udarbejdet af ansøgeren, som certificeringsorganet kan lægge til grund for en bedømmelse.