Ved certificering af statikere skal certificeringsorganet påse, at ansøgeren opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen, til den konstruktionsklasse, der søges om certificering til. Det vil fx sige, at en person, der ansøger om certificering som statiker til konstruktionsklasse 2, skal leve op til de krav, der følger af bekendtgørelsens § 12, som stiller krav til ansøgerens kvalifikationer og kompetencer.

Statikere kan ansøge om certificering til følgende tre ordninger:

• Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

• Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4.

• Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4.

Statikeren certificeres til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger omfattet af bygningsreglementet inden for den enkelte ordning.

Krav til de statiske forhold følger af BR18, kapitel 15, for så vidt angår krav til konstruktioner. Krav til dokumentation af bærende konstruktioner fremgår af BR18, kapitel 28, og kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner fremgår af kapitel 30. Konstruktionsklasserne er fastsat i BR18, kapitel 26.

BR Vej

Bygningsreglementets vejledning: Bygningsreglementets vejledning om indplacering i konstruktionsklasser

Intro

Vejledningen beskriver hvorledes bygværker kan indplaceres i konstruktionsklasser.

Link

http://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/26/BRV/Indplacering-i-konstruktionsklasser

Ved certificering og re-certificering skal ansøgerens kvalifikationer og kompetencer indenfor statiske forhold være relevante for bygningskonstruktioner omfattet af bygningsreglementet og kan kun undtagelsesvis være opnået ved beskæftigelse med konstruktioner til anden anvendelse; fx anlægskonstruktioner og offshore-konstruktioner, idet den primære viden og det primære virke skal være knyttet til bygningskonstruktioner.