Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

En anerkendt statiker er en person, der har modtager anerkendelse efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark.

Hvor en ansøger har en anerkendelse som statiker, kan anerkendelsen lægges til grund for vurdering af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer, såfremt ansøgeren har en gyldig anerkendelse og virker efter anerkendelsesordningen på projekter, der mindst er i høj konsekvensklasse (CC3). Kravene fremgår af § 13, stk. 3, for en ansøger, der ansøger om at blive certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og § 14, stk. 5, for en ansøger, der ansøger om at blive certificeret til tredjepartskontrol af statiske forhold.