En ansøger, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforening i Danmark, skal dokumentere samme kompetencer, som fremgår af krav til en ansøger, der ikke er anerkendt statiker. Der henvises til afsnit 4.2.3 for nærmere beskrivelse heraf.

Dokumentationen og bedømmelsen for kompetencerne adskiller sig dog fra krav til en ansøger, der ikke er anerkendt statiker, idet bedømmelsen, jf. § 14, stk. 5, skal ske på baggrund af ansøgerens virke som anerkendt statiker, hvor ansøgeren har virket som kontrollant.

Certificeringsorganets bedømmelse skal ske i overensstemmelse med § 8. Se mere under afsnit 4.4.2.2

 

4.4.4.1. Dokumentation for kompetencer for statiker til tredjepartskontrol

Ansøgeren fremsender et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal være et projekt fra ansøgers liste over projekter, og et projekt, hvor ansøgeren har virket som kontrollant.

Den dokumentation, som ansøger skal fremsende til certificeringsorganet bedømmelse af kompetencer, svarer til den dokumentation, der skal fremsendes for kompetencer for virke som kontrollant, hvor en anerkendt statiker ansøger om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4. Der henvises til afsnit 4.4.2.1


4.4.4.2. Bedømmelse af kompetencer for statiker til tredjepartskontrol


For certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer henvises til bedømmelse af virke som kontrollant, som det fremgår af afsnit 4.4.2.2 om bedømmelse af kompetencer til konstruktionsklasse 3 og 4 for en ansøger, der er anerkendt statiker.