En ansøger, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, er ifølge § 13, stk. 3, undtaget for dokumentation af kvalifikationer, jf. § 13, stk. 1 og 2.

Ansøgerens dokumentation for kvalifikationer udgøres derfor af, at ansøgeren har en gyldig anerkendelse efter anerkendelsesordningen. Ansøgeren skal fremsende dokumentation for sin anerkendelse til certificeringsorganet.