Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

For at kunne blive certificeret som statiker til tredjepartskontrol, skal ansøgeren dokumentere at have de kvalifikationer og kompetencer, som følger af § 14.

En statiker, der certificeres til at kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4, jf. § 11, stk. 2, nr. 2, skal på den baggrund kunne:

 • Indplacere byggeri i konstruktionsklasser, jf. BR18, kapitel 26.

•  Eftervise, at et byggeri opfylder kravene til konstruktioner i BR18, kapitel 15.

•  Udarbejde statisk dokumentation for byggeriet, jf. BR18, kapitel 1 og 28.

•  Foretage kontrol af, at de statiske forhold opfylder kravene i BR18, kapitel 15, og foretage kontrol af den statiske dokumentation, som det fremgår af BR18, kapitel 30.

•  Virke i overensstemmelse med BR18, kapitel 32 og 33.