Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

En ansøger skal indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. Dermed gælder følgende for projektet ifølge § 16, stk. 1:

•  Projektet vælges af ansøgeren.

• Projektet skal være egnet til bedømmelse af ansøgers kompetencer.

•  Projektet skal mindst være konstruktionsklasse 4.

•  Projektet må højst være 5 år gammelt målt i forhold til tidspunkt for ibrugtagning.

•  Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering.

For projektet gælder ifølge § 14, stk. 3, at ansøgeren skal dokumentere at kunne virke som kontrollant.

Dette projekt adskiller sig fra et projekt, der indsendes ved ansøgning til certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 ved, at projektet skal være i konstruktionsklasse 4, og ansøgeren skal dokumentere kompetencer med kontrol af projekter i konstruktionsklasse 4. Begrundelsen for denne forskel er, at ansøger skal vise, at ansøger kan dokumentere og kontrollere statiske forhold, jf. BR18, for projekter, der har den samme konstruktionsklasse, som ansøgeren efterfølgende skal kunne udarbejde kontrol af.

Dokumentation for kompetencer for ansøgere som statiker til tredjepartskontrol følger samme regler som for konstruktionsklasse 3 og 4. Dog skal ansøgeren også have udarbejdet kontrol af statisk dokumentation for to konstruktionsafsnit, der er i konstruktionsklasse 4.  Der henvises til afsnit 4.2.4.