For at kunne blive certificeret som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøgeren dokumentere at have de kvalifikationer og kompetencer, som følger af § 13.

En statiker, der certificeres til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4, jf. § 11, stk. 2, nr. 2, skal på den baggrund kunne:
• Indplacere byggeri i konstruktionsklasser, jf. BR18, kapitel 26.

• Eftervise, at et byggeri opfylder kravene til konstruktioner i BR18, kapitel 15.

• Udarbejde statisk dokumentation for byggeriet, jf. BR18, kapitel 1 og 28.

• Foretage kontrol af, at de statiske forhold opfylder kravene i BR18, kapitel 15, og foretage kontrol af den statiske dokumentation, som det fremgår af BR18, kapitel 30.

• Virke i overensstemmelse med BR18, kapitel 32 og 33.