Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Bedømmelse af kompetencer kan baseres på en kontrol af en del af et projekt, som ansøgeren selv har udarbejdet, og som fremgår af den projektoversigt, som ansøgeren har fremsendt i forbindelse med dokumentation for erfaring.

Ansøgeren udpeger projekter, der er egnede til bedømmelse, som certificeringsorganet kan vælge fra. Dokumentationen kan sammensættes af dele fra flere projekter.

Dokumentationen skal være udarbejdet af ansøgeren.

Den udvalgte dokumentation, som ligger til grund for certificeringsorganets bedømmelse, kan fx være:

• A1. Konstruktionsgrundlag.
• Dele af A2.1 Statiske beregninger – bygværk.
• Et konstruktionsafsnit fra A.2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit. 

Den valgte dokumentation for bedømmelse fremsendes af ansøgeren på certificeringsorganets anmodning.