Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

TBST kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse en statiker eller brandrådgiver er certificeret til. Formålet med databasen er at sikre, at kommunerne i forbindelse med behandlingen af en byggesag har let tilgængelig adgang til troværdige oplysninger om personer, der er tilknyttet en byggesag som henholdsvis certificeret statiker og certificeret brandrådgiver. Databasen bliver ikke offentlig tilgængelig.

Hvis der skulle være væsentlige ændrede forhold, der vedrører en statikers ellers brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere det i databasen. Det kan fx være, at en person har søgt om og fået certificering til en højere konstruktions- eller brandklasse, eller at en certificeret har valgt at opgive sin certificering. Dette skal ske for, at databasen fortsat kan være et pålideligt værktøj.

”Uden ugrundet ophold” fastsætter ikke en bestemt frist for certificeringsorganerne. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder, hvor lang tid certificeringsorganet har til at reagere. Under normale omstændigheder bør databasen opdateres inden for samme arbejdsdag, som certificeringsorganet bliver opmærksom på væsentlige ændrede forhold for de certificerede, som skal registreres i databasen. Væsentlige forhold omfatter forhold af betydning for den certificeredes virke.