En person, der ansøger om certificering som statiker eller brandrådgiver, skal fremsende dokumentation til certificeringsorganet for, at vedkommende har de kvalifikationer og kompetencer, der er krav om efter bekendtgørelsen. Certificeringsorganet vurderer herefter, om dokumentationen er tilstrækkelig og   påbegynder certificeringsprocessen. Det vurderes derved, om personen har kvalifikationer og kompetencer til at dokumentere og/eller kontrollere statiske forhold og/eller brandforhold.

Når der i denne vejledning står ”ansøger”, er det en ansøger i henhold til certificeringsbekendtgørelsen, som søger om at blive certificeret statiker eller brandrådgiver.

Certificering af statikere og brandrådgivere er personlig og følger den certificerede person uanset ansættelsesforhold.