Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Der er seks særskilte certificeringsordninger, hvoraf tre af ordningerne omhandler forskellige niveauer af certificering som statiker, og de øvrige tre omhandler forskellige niveauer af certificering som brandrådgiver. Se tabel 1.

Tabel 1- Certificeringsordninger for statikere og brandrådgivere

Statiker

Brandrådgiver

Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2

Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2

Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4

Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4

Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold

Et certificeringsorgan kan akkrediteres til at certificere personer inden for en eller flere certificeringsordninger.

En person, der ønsker at virke som certificeret indenfor både statiske forhold og brandforhold skal på tilsvarende vis søge om certificering på de to områder separat og leve op til de krav, der følger af hver ordning.