En hems kan beskrives som et indskudt etageplan med et gulvareal på højest 4.5 m2, der står i åben forbindelse med det rum den er indbygget i, med egen separat adgangsvej. Etableres der flere hemse er det en betingelse, at de ikke er internt forbundne. Hemse medregnes ikke til etagearealet eller til etageantallet.