Intention har ikke været at skærpe kravet til sprinkling på etageboligbyggeri med fælles flugtvej større end 600 m² i forhold til bestemmelserne i BR15. I forbindelse med kommende revision af den generelle vejledning til kapitel 5 - Brand vil tidligere vejledningstekst fra BR15, 5.4 stk. 3 blive indarbejdet i afsnit 1.4.0, så det fremgår, at hvor to bygningsafsnit i samme anvendelseskategori har fælles flugtveje, anses de som ét afsnit i forhold til fastlæggelse af anvendelse af brandtekniske installationer med undtagelse af sprinkleranlæg.