Find kapitlet her: Generelt om sikkerhed ved brand

Revision 1 af kapitel 1 udgivet den 29. januar 2019 indeholder et nyt afsnit 1.7.0. om bygningsmaterialer og bygningsdele (prøvning og klassifikation).