Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 156

Drift, vedligehold og kontrol af følgende transportable konstruktioner og områder skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt:

  1. Transportable konstruktioner.
  2. Festivalområder med hertil hørende salgs- og campingområder.
  3. Markedspladser, salgsområder og lignende områder.

§ 157

En drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for transportable konstruktioner, festivalområder med hertil hørende salgs- og campingområder, markedspladser, salgsområder og lignende i § 156 skal udarbejdes, så det sikres, at §§ 137-142 er opfyldt samt at:

  1. Der i forsamlingstelte til flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
  2. Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks for transportable konstruktioner, festivalområder med hertil hørende salgs- og campingområder, markedspladser, salgsområder og lignende til flere end 150 personer.
  3. Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
  4. Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

§ 158
§§ 156 og 157 anses for opfyldt, såfremt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold.