Den certificerede statiker og brandrådgiver skal dokumentere, i form af et gyldigt certifikat, at denne er certificeret til at udføre tredjepartskontrol i overenstemmelse med certifceringsbekendtgørelsen, jf.  BR18, §§ 17 og 21. Den certificerede statiker og brandrådgiver skal i starterklæringen redegøre for den certificeredes planlagte virke, jf. BR18, §§ 498 og 508 samt i sluterklæringen redegøre for den certificeredes faktiske virke jf. BR18, §§ 499 og 509.