Den certificerede statiker og brandrådgiver skal ved sit virke sikre, at udarbejdelsen og kontrollen af dokumentationen gennemføres i overensstemmelse med byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet, tilhørende standarder, vejledninger og anden alment teknisk fælleseje.

Det skal sikres, at der opretholdes veldefinerede grænseflader mellem den certificerede statiker henholdsvis den certificerede brandrådgiver og bygningsejer samt andre kompetente aktører, som deltager i udarbejdelse eller kontrol af dokumentationen. Kompetente aktører kan være projekterende i f.eks. den bygværksprojekterendes organisation eller i organisationen der gennemfører design eller projektering af de brandtekniske tiltag, øvrige projekterende organisationer eller udførende installatører/ entreprenører.

Vedrørende de brandtekniske egenskaber for bærende konstruktioner er det en del af den certificerede brandrådgivers virke i designprocessen, at dokumentationen for de brandtekniske funktionskrav udfærdiges, eksempelvis bæreevnekrav og krav til materiale, f.eks.  R60 A2, s1-d0, mens det er den certificerede statikers virke at sikre, at dokumentationen, for opfyldelsen af funktionskravene for de brandtekniske egenskaber for de bærende konstruktioner, udfærdiges,  eksempelvis statiske beregninger der dokumenterer, at en bjælke har tilstrækkelig ydeevne i forhold til brandbelastning.