Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Fold alle ud

Formålet jf. BR18, § 531 opfyldes ved den certificerede statikers og brandgivers virke. Den certificerede statiker og brandgiver har følgende virke:

a)  Udfærdige start- og sluterklæring

b)  Fungere som udarbejdende eller kontrollerende.

Den certificerede statiker og brandrådgiver opfylder § 531 ved at sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret. og at dokumentationen er kontrolleret. Dette sikres gennem den certificeredes virke, som er nærmere beskrevet i BR18 kapitel 33 for bærende konstruktioner og kapitel 34 for brandforhold.

Den certificerede kan virke som enten udarbejdende eller kontrollerende. Den certificerede skal som minimum være bekendt med den samlede dokumentation og dermed også ved supplerende kontrol sikre, at dokumentation, der både er udarbejdet og kontrolleret af andre kompetente aktører end den certificerede, er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation i henhold til BR 18, kapitel 28 – 30.

Den certificerede skal som en del af sit virke som minimum selv udarbejde eller kontrollere nogle dele af dokumentationen. Disse minimumskrav fremgår af vejledning til BR18, kapitel 33 og 34.

Start- og sluterklæring
Den certificerede skal udfærdige en starterklæring, der godtgør, at den statiske henholdsvis brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR 18, kapitel 5.

Den certificerede skal udfærdige en sluterklæring, der godtgør, at den statiske henholdsvis den brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.

Redegørelserne i start- og sluterklæringerne skal dokumentere, at den certificerede er bekendt med indholdet af dokumentationen, at den er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med kravene i BR18 kapitel 28 til  30, samt erklære:

- at dokumentationen er i overensstemmelse med og overholder bygningsreglementet,

- at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger, og

- at dokumentationen udgør et hele.