Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
Bygningsdel
U-værdi[W/m²K]
Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15 °C Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 0,40 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,10 0,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
0,12 0,15
Porte
1,8
1,8
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)
1,4
1,5
Ovenlyskupler
1,4 1,8
Lystunneler eller lignende 2,0 2,0
Bygningsdel LinjetabW/mK
Fundamenter
0,12
0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03
0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10
0,10