Vejledningens formål er at identificere og beskrive fokusset for den lovgivning, der har til formål at nedbringe risikoen for skader på bygninger i kystnære områder primært relateret til stormflod og vandstigninger. Desuden præsenteres et udvalg af kendt og tilgængelig viden om de øvrige forhold, som en bygherre i kystnære områder bør orientere sig indenfor i relation til stormflod og vandstigninger.

Vejledningen formidler således den viden, som en bygherre bør inddrage i sine overvejelser i forbindelse med at imødegå udfordringer relateret til disse hændelser i de kystnære områder.

Vejledningen indeholder ikke konkrete løsninger, men identificerer udfordringerne, som en bygherre skal forholde sig til og eventuelt finde en løsning på. For konkrete løsningsforslag henvises der til institutter, rådgivende virksomheder og andre der kan rådgive om eller udføre løsninger til byggeri i kystnære områder.

Vejledningen vedrører alene bygninger i kystnære områder, der er omfattet af bygningsreglementet.

Vejledningen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut SBI som en myndighedsopgave for Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.