Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 344

Konstruktioner skal projekteres og udføres, de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.

   Stk. 2. Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

  1. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.
  2. DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA.
  3. DS/EN 1991-1-2 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA.
  4. DS/EN 1991-1-3 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA.
  5. DS/EN 1991-1-4 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA.
  6. DS/EN 1991-1-5 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA.
  7. DS/EN 1991-1-6 Last konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA.
  8. DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA.
  9. DS/EN 1998-1 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.

   Stk. 3. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.