Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar om byggeret og helhedsvurdering

Fold alle ud

Der må ikke etableres hævede opholdsarealer i en afstand af 2.5 m til skel i parcelhusområder og 5 m i sommerhusområder. Etablering af opholdsarealer op til 30 cm over naturligt terræn, vil almindeligvis ikke anses som et hævet opholdsareal.