Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Fold alle ud

Det overordnede krav til byggepladser fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 7, § 161, hvoraf det fremgår at byggepladsen og byggearbejder skal planlægges og udføres, så der: 

1)   ikke sker skade på personer eller bygninger på og omkring byggepladsen. 

2)   ikke opstår væsentlige gener for naboer, på vej og fortovsarealer. 

3)   tages højde for vejrforhold.


I §§ 162 – 165 uddybes kravene til byggepladsen og udførelse af byggearbejde.