Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 134

Før ibrugtagning af et byggeri skal der gennemføres en funktionsafprøvning og kontrol af de brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel i byggeriet, der viser, at den enkelte brandtekniske installation og det enkelte brandslukningsmateriel fungerer efter hensigten.

   Stk. 2. Funktionsafprøvning og kontrol udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.


§ 135

For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal funktionsafprøvning og kontrol for følgende brandtekniske installationer foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO/IEC 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:

  1. Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg.
  2. Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg.
  3. Automatisk gasalarmanlæg, AGA-anlæg.
  4. Automatisk rumslukningsanlæg, ARS-anlæg.
  5. Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg.
  6. Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg.
  7. Brandmandselevator.
  8. Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg.
  9. Iltreduktionsanlæg.
  10. Varslingsanlæg.

  Stk. 2. Brandtekniske installationer ved transportable konstruktioner, som opstilles midlertidigt, jf. § 6 a, stk. 2, er ikke omfattet af stk. 1.


§ 136

Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der før ibrugtagning foretages systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion.

   Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegrationstest foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO/IEC 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer af inspektionsorganer.