Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke

Fold alle ud

§ 550 a sikres ved at den i brandklasse 3 certificerede brandrådgiver, på de berørte fravigelser fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som minimum opfylder nr. 3) til 5) i vejledningen til BR18, § 548.