Den certificerede brandrådgivers ydelser kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede brandrådgiver skal gennemføre en minimumskontrol af den del af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede brandrådgiver har uddelegeret. Den certificerede brandrådgivers ydelser kan dermed gennemføres, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model c).
Ved uddelegering af de brandtekniske dokumenter kan model c) benyttes i tilfælde, hvor den certificerede brandrådgiver ikke besidder den nødvendige kompetencer inden for brandtekniske specialistområder eller når omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre udfærdigelsen indenfor tidsplanen.

Den certificerede brandrådgiver skal sikre, at udfærdigelsen gennemføres på samme måde, som hvis denne selv havde udarbejdet eller kontrolleret.

Kontrolniveau

For certificerede brandrådgivere er der defineret tre kontrolniveauer: Minimumskontrol (Min.), Udvidet kontrol (Udv.) og Maksimumskontrol (Max.), som beskrevet i Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.

Der er ikke retningslinjer for den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende af bygninger i brandklasse 1, da der i brandklasse 1 ikke kræves en certificeret brandrådgiver.

Kontrolomfang
Kontrolomfang af den brandtekniske dokumentation omfatter som hovedregel alle brandtekniske dokumenter med undtagelse af Starterklæring og Sluterklæring, som beskrevet i Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.

Kontrolomfang omfatter hele byggeriet, hvortil der er ansøgt byggetilladelse og er beskrevet i den brandtekniske kontrolplan, som den certificerede brandrådgiver har udfærdiget før indsendelsen af Starterklæringen.

Omfanget af den gennemførte kontrol og resultatet, af kontrollen, beskrives enten direkte i den brandtekniske kontrolrapport eller i en særskilt kontrolrapport for den enkelte kontrolgenstand. Denne kontrolrapport indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolrapport for projektet, (som samles af den certificerede brandrådgiver).

Resultatet af den certificerede brandrådgivers kontrol ved uddelegering
Hvis den certificerede brandrådgiver med virke som kontrollerende, har uddelegeret kontrol, af et brandteknisk dokument (model c) i figur 1 i vejledning til BR18, kapitel 32), skal den certificerede kontrollerende udføre en minimumskontrol og i en separat kontrolrapport redegøre for, hvordan det er sikret, at kontrollen er gennemført og dokumenteret. Dette indebærer planlægning og styring af kvaliteten af den udførte kontrol, samt kontrol af både det kontrollerede materiale og den tilhørende kontrolrapport. Begge kontrolrapporter indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolrapport for projektet.

Forud for færdiggørelsen af sluterklæringen bør den certificerede brandrådgiver indhente de designendes, projekterendes og udførendes kommentarer til resultatet af kontrollen, for derved at undgå misforståelser eller fejl. Den certificerede brandrådgiver skal tage hensyn til faktuelle kommentarer og kan vælge at lade forskelle i vurderinger fremgå af den brandtekniske kontrolrapport eller sluterklæringen.