Når den certificerede statiker virker som tredjepartskontrollant, i henhold til BR18, § 17, stk. 2, BR18, § 18, stk. 2 og DS/EN 1990 for en del af bygværket, er den certificerede statikers virke begrænset til disse dele af bygværket; dog således at også andre dele af bygværkets virkemåde og dokumentation kan kontrolleres i den udstrækning, disse andre dele har betydning for de dele af bygværket, som den certificerede tredjepartskontrollant skal kontrollere.