En certificeret statiker virker som tredjepartskontrollant, når denne kontrollerer dokumentationen af bærende konstruktioner og fremlægger sine kommentarer hertil. Den certificerede statikers kontrol skal påse, at den statiske dokumentation udgør et hele, er dækkende og tilstrækkelig.

Den certificerede statiker skal i sit virke som tredjepartskontrollant alene kontrollere det foreliggende og ikke foretage 'alternativ projektering' eller foreslå egne foretrukne løsninger.

En certificeret statiker virker som tredjepartskontrollant, når den certificerede statiker hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, som har medvirket ved projekteringen og udførelsen af de bærende konstruktioner.

Den certificerede statiker, der virker som tredjepartskontrollant, skal som minimum kontrollere den statiske dokumentation på et kontrolniveau som beskrevet i BR18 Bilag 3, tabel 3.