Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ind

Vejledning om indplacering i brandklasser indgår i kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 

Brandklasser findes under afsnittet 1.6.0.

Find vejledningen her: