Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser
 
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
 
 Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed
Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til
 
 1
Nej  Ja  Ja  Ingen begrænsning 
 2
Nej  Nej  Ja  Højst 50 
 3 Nej  Nej  Ja  Ingen begrænsning 
 4 Ja  Ja  Ja Ingen begrænsning 
 5 Ja  Nej Ja Ingen begrænsning 
 6 Ja/Nej  Nej  Nej Ingen begrænsningAnvendelseskategori

Anvendelseskategori

 Risikoklasse
 Bygningsafsnit i anvendelses-kategori   Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal

 4  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

 2  1  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal

 4  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 2,5,6  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

 3  

Generelt

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000

 3  1 og 4
 

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 2 og 5
 

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage under terræn

 3  

Generelt

Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet 

 6  

Generelt

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

 4  1 til 6
 

Generelt

Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præaccepterede løsninger  Komparativ analyse  Brandteknisk dimensionering 
X     1a) 
X
    2 
X
   
1-3  X
X
Xb) 
1-4  X
X
X
4c) 
a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2. Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende.  
b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. 
c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.