Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præaccepterede løsninger  Komparativ analyse  Brandteknisk dimensionering 
X     1a) 
X
    2 
X
   
1-3  X
X
Xb) 
1-4  X
X
X
4c) 
a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2. Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende.  
b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. 
c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.