Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Belægningsplaner for lokaler med mere end 50 sovende personer, jf. § 152 a, nr. 7, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.