§ 395

Opholdsarealer skal placeres terræn.

Stk. 2. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres terræn, kan opholdsarealer placeres et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres et tagareal eller større altaner.

§ 396
Kommunalbestyrelsen kan i byggetilladelsen fastsætte en frist for indretning og etablering af opholdsarealer og legeområder efter ibrugtagning af bebyggelsen.
§ 397
Ved arealer til opbevaring af affald i tilknytning til bygningen skal der være adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind til arealerne og anvende funktionerne.
§ 398
For etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse, herunder rækkehuse og kædehuse mv. skal en passende del af opholdsarealet anlægges som legeområde. Legearealets andel af grundens areal skal fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgå af byggetilladelsen.