Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 393
Til en bebyggelse skal der udlægges arealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens anvendelse, omfang og beliggenhed i form af opholdsarealer, arealer til opbevaring af affald og arealer til parkering. Der skal etableres tilkørselsarealer, der sikrer let adgang for redningskøretøjer.
§ 394

De ubebyggede arealer kan være fælles for flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning de pågældende ejendomme.

Stk. 2. Ubebyggede arealer ikke benyttes i strid med det formål, hvortil de er udlagt.